berkat

1. rahmat, restu, sempena:
hai anakku, hendaklah kau ingatkan wasiatku ini supaya diberi Allah engkau ~;
mengambil ~;

2. dengan pengaruh (akibat, sebab), sebagai hasil (manfaat dan sebagainya) daripada:
dia mencapai kedudukan itu ~ ketekunannya;

3. mujur, berbahagia:
dalam bulan puasa yang ~ ini, kita meminta doa kepada Allah;
~ afwah
= ~ tuah dengan afwah (tuah);

memberkati memberi sempena (rahmat, restu):
semoga engkau diberkati Tuhan dalam penghidupanmu;
sami itu ~ mereka dengan membaca mantera;

keberkatan sesuatu amalan yang mendatangkan berkat.

berkongsi