beret I

[Jakarta]

1. sangat pemilih;

2. banyak permintaan.

berkongsi