beres II

1. teratur, rapi, tidak kacau:
kehidupan kau masih belum ~ lagi;

2. selesai (perselisihan, hutang, dan lain-lain):
pertikaian dengan adiknya belum ~ lagi;
hutang telah ~;
tahu ~
[bahasa percakapan] tidak usah gaduh (semuanya akan beres);

membereskan
1. mengusahakan dan sebagainya supaya teratur (sempurna, kemas, dan sebagainya), mengatur, merapikan:
~ semua yang perlu untuk mesyuarat;

2. menyelesaikan (perselisihan, hutang, dan lain-lain):
hutangnya sampai sekarang belum dibereskan lagi;

keberesan kerapian, ketertiban, keselesaian;

pemberesan perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) membereskan.

berkongsi