berek

bangunan atau kumpulan beberapa buah rumah untuk tempat tinggal anggota tentera atau polis:
~ polis.

berkongsi