berecek

[Kelantan] melakukan sesuatu berdikit-dikit (beransur-ansur).

berkongsi