berbenci-bencian

saling membenci:
perasaan bermusuh-musuhan dan ~;

membenci benci akan, tidak menyukai:
saya rasa saya ~nya lebih daripada saya menyukainya;

berkongsi