berangsang

memberangsang amat marah, menunjukkan kemarahan (seseorang), memarahi:
Awak ini betul bodoh, ia ~ ke telinga orang itu;

memberangsangkan
1. membangkitkan keberanian (semangat dan lain-lain), memberanikan:
ia sukacita mendengar kata-kata tabib yang ~ hatinya;

2. membangkitkan kemarahan (perasaan marah);

pemberangsang
1. pemarah;

2. minuman (makanan) untuk memberangsangkan;

= rangsang I.

berkongsi