berang-berang

sejenis binatang, anjing air, Lutra sumatrana;

= memerang.

berkongsi