bengkok II

1. berkelok, lengkung, tidak lurus:
jalan yang ~;

2. [kiasan] tidak jujur, curang:
orang yang berakal ~ akhirnya tidak selamat juga;

membengkok menjadi bengkok, berbelok, berkelok:
ia memutar-mutarkan misai lebatnya yang ~ ke atas seperti tanduk kerbau;

membengkokkan menjadikan bengkok, mengelokkan, membelokkan:
jalan yang mudah untuk mengikir permukaan yang lebar ialah dengan cara ~ puting kikir;

pembengkokan perihal atau perbuatan membengkokkan:
~ besi;

pembengkok alat untuk membengkokkan sesuatu;

= bengkang II.

berkongsi