bengkok I

[Jawa] tanah yang diberikan kepada ketua kampung dan lain-lain sebagai gaji.

berkongsi