bendalir

(Fizik)

1. benda mengalir (seperti cecair atau gas) yang berubah-ubah bentuknya menurut bentuk bekas yang mengandunginya;

2. cecair dalam badan haiwan atau tumbuh-tumbuhan:
~ tubuh;
~ brek bendalir yang digunakan dalam sistem brek hidraulik;
~ serebrospina (Perubatan) bendalir jernih tidak berwarna yang terdapat dalam kawasan saraf tunjang dan otak.

berkongsi