bencana

1. (mara) bahaya, kecelakaan:
melihat ~ yang menimpa lombong itu seram bulu tengkuk kami;
~ alam
bencana kerana air bah (gempa, angin ribut, dan lain-lain);

2. kesukaran, pengkhianatan, penipuan:
banyak orang takut padanya, tetapi ia tidak berbuat ~;
hendak seribu daya, benci seribu ~
(peribahasa) membuat sesuatu dengan kemahuan sendiri lebih mudah dikerjakan daripada kebalikannya;

membencanai [arkaik] menyukarkan, mengkhianati, menipu;

membencanakan membuat (membawa) bencana;

kebencanaan sesuatu yang mendatangkan bencana, kecelakaan:
humanisme Barat yang mendatangkan ~ dalam kesenian dan ilmu pengetahuan.

berkongsi