bencah

tanah yang berlumpur, paya:
banyak sekali ~ di pantai sebelah Barat;
sawah ~
sawah yang diairi;

berbencah, berbencah-bencah berpaya(-paya):
tanah di belakang rumahnya ~.

berkongsi