benara I

[sastera lama] tukang cuci, dobi, benatu;

membenara [sastera lama] mencuci pakaian.

berkongsi