benar

1. tidak salah, betul:
ejaannya ~;
salah ~nya;

2. tepat (tidak berbeza daripada keadaan sebenarnya), memang demikian halnya, sungguh, sah:
kalau ~ dia yang memukul adikku, tentu kuadukan kepada bapanya;

3. amat, sangat, sekali:
ramai ~ orang pergi ke pantai;

sebenarnya
1. yang merupakan kenyataan, sebetulnya, sesungguhnya:
orang yang sentiasa menyerukan pembelaan wanita yang ~ menganiaya mereka;

2. yang dikira betul, sebetulnya:
ejaan yang ~ ialah pameran bukan pamiran;

3. begitulah, demikianlah, sungguhlah:
~lah seperti kata cikgu itu;

4. sewajarnya, sepatutnya;

sebenar-benarnya sesungguh-sungguhnya, sebetul-betulnya:
mereka hendaklah ~ menimbangkan dan menguji apa jua ajaran agama dengan adil;

benar-benar sungguh-sungguh, betul-betul, amat sangat:
kata-katanya itu ~ meninggalkan kesan di hatiku;

berbenar, berbenar-benar [Minangkabau] berterus-terang;

membenar, membenar-benar [Minangkabau]

1. berbenar;

2. meminta bantuan;

membenari [Minangkabau] memujuk, mengelon;

membenar-benari mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh;

membenarkan
1. membetulkan:
dia cuba ~ kata-katanya yang telah terlanjur itu;

2. menganggap benar, menganggap sah:
khabar semalam telah dibenarkan oleh lidah rasmi kerajaan;

3. mengiakan, menyetujui:
Hilmi mengangguk ~ kata-kata itu;

4. memper-bolehkan, mengizinkan:
empunya rumah tidak ~ kami masuk sebelum membayar sewa pertama;

memperbenar [sastera lama] membenarkan;

kebenaran
1. perihal benar (sesuatu), sebenarnya:
~ pepatah ini dapat diuji;
hanya masa dapat membuktikan ~ pendapat ini;

2. izin:
kedai ini didirikan dengan tidak berlesen atau bersurat ~;

3. sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul-betul demikian halnya):
aku percaya pada suatu masa dia akan kembali semula kepada ~ dan kenyataan;
~ dan kejujuran itu ialah hakim utama;

4. [Jakarta] kebetulan;

ketidakbenaran perihal atau perbuatan tidak benar;

pembenaran perihal atau perbuatan membenarkan:
~ pandangan ini dari sudut agama.

berkongsi