benah II

[Jakarta];

berbenah berkemas-kemas (tempat tidur dan lain-lain);

membenahi mengemaskan (tempat tidur dan lain-lain), mengatur;

pembenahan perihal membenahi, pengaturan:
saya mampu melakukan ~ dan pembersihan diri.

berkongsi