beluting

[Kedah], [Perlis], [Pulau Pinang] kotor.

berkongsi