beluh

membeluh [Kedah], [Kelantan] menenggala (sawah dan lain-lain), membajak.

berkongsi