belingas

membelingas memandang tidak tetap (kerana kecemasan dan lain-lain):
matanya ~.

berkongsi