belandar

[Jawa] [arkaik] balak melintang sebagai penyangga atap atau papan jambatan dan lain-lain.

berkongsi