belandang

[Jawa] [arkaik];

membelandang berlari cepat-cepat.

berkongsi