belalai I

hidung yang panjang pada gajah dan lain-lain:
~ tenuk;
~ kupu-kupu;
~ gajah
;
mati gajah tiada dapat ~nya, mati harimau tiada dapat belangnya (peribahasa) orang dagang itu tiada sama haknya dengan anak negeri.

berkongsi