bela II

mencari ~ = mengambil ~ = menuntut ~ menuntut balas (dengan cara membunuh pembunuh, memukul orang yang telah memukul orang lain, dan lain-lain);

membela
1. membunuh diri untuk ikut mati:
bersama-sama di atas lorong itu ialah mayat isteri-isteri yang telah ~ kematian suami mereka;

2. membalas membunuh dan lain-lain:
mereka bermuafakat hendak ~ kematian ayah mereka;

3. melindungi, menyelamatkan, mempertahankan:
aku ingin melihat anak aku menjadi doktor atau peguam supaya dapat ~ nasib orang miskin seperti aku;
jikalau mahkota ini tiada dibuangkan, tiadalah patik semua dapat ~ kenaikan ini;
tradisi ~ rakyat;
~ diri
mempertahankan diri(daripada tuduhan, dakwaan, dan sebagainya);

terbela dapat dibela (dilindungi, diselamatkan, dipertahankan):
nasib bangsa Melayu tidak ~ pada zaman penjajahan;

pembelaan perihal membela:
si miskin tetap menderita tanpa ~ yang sewajarnya;

pembela orang yang membela;
~ uri pemain terakhir dalam permainan gasing.

berkongsi