bela I

berbela terpelihara, berjaga:
misainya tidak ~;

berbelakan [sastera lama] memeliharakan, menyelamatkan:
maka orang pun semuanya datanglah ~ harta dalam istana;

membela
1. memelihara:
~ ayam dan itik;
~ anak sehingga dewasa;

2. memelihara makhluk halus seperti pelesit, hantu, dan lain-lain;

terbela dibela:
harta itu tidak ~ daripada bahaya api;

teperbela [sastera lama] dapat dibela (dengan sungguh-sungguh):
maka kenaikan ayah hamba pun tiada ~ lagi;

belaan yang dibela (orang, binatang, dan lain-lain), peliharaan:
kerbau itu ~ jiran saya;
aku tinggal anak-beranak seramai tujuh orang dan seorang anak ~;

kebelaan [sastera lama] belaan, yang dibela:
segala raja akan ditanyai Allah daripada segala ~nya, daripada segala rakyatnya;

pembelaan perihal membela, pemeliharaan;

pembela orang yang membela:
~ itik.

berkongsi