bek I

buyi kambing atau biri-biri;

mengembek mengeluarkan bunyi bek;

bebek II.

berkongsi