begum

gelaran kepada wanita Islam yang berkedudukan (di beberapa negara Islam tertentu, terutamanya Pakistan).

berkongsi