bega III

[Negeri Sembilan];

membegakan memperlihatkan sebagai keterangan:
perkataan ini terbit daripada ibarat tangkai padi, yang langgak atau kelihatan, maka yang itulah saja dituai yakni dibegakan;

membega, membega-bega menggerak-gerakkan atau membetul-betulkan bahagian-bahagian sesuatu mesin dan lain-lain supaya berjalan dengan baik.

berkongsi