bega I

berbega, membega berkeliling (berjalan, terbang, dan lain-lain);

begar.

berkongsi