bedil I

senjata (seperti senapang, meriam, dan sebagainya):
~ pekatu;
~ pemuras;
~ pengatu;
~ tegadas;
~-bedal
bermacam-macam bedil;
~ besar [sastera lama] meriam;
menghadapkan ~ pulang (peribahasa) merugikan kaum keluarga sendiri;
menjual ~ kepada lawan (peribahasa) mencelakakan diri sendiri;
seletus ~ berbunyi, mencelur ikan dalam laut, berkokok ayam dalam hutan (peribahasa) kata yang sepatah dapat menggemparkan orang di mana-mana (jika hendak berkata-kata, fikirlah dahulu supaya jangan menjadi heboh);

berbedil-bedilan berbalas-balas tembakan, bertembakan, bertembak-tembak:
kedua-dua pasukan itu ~ untuk beberapa jam;

membedil menembak dengan bedil, memasang bedil:
musuh ~ kota itu dari laut;

bedilan hasil membedil, tembakan:
serangan-serangan tersebut dimulakan dengan ~-~ hebat dari dua buah kapal;

pembedilan perbuatan membedil;

pembedil orang yang tugasnya membedil.

berkongsi