bebola

sesuatu (objek dan sebagainya) yang berbentuk bulat seperti bola;
~ ikan isi ikan yang digaul dengan telur dan lain-lain dan dibentuk bulat-bulat kecil;
~ mata biji mata;
alas ~ bebola logam yang bergerak dalam suatu gelang di sekeliling suatu batang dalam suatu mesin supaya batang itu bergerak dengan lebih mudah dan kurang bergeseran.

berkongsi