ayahanda

(lebih halus daripada) ayah (lazim digunakan dalam surat-menyurat atau sastera lama).

berkongsi