bebodoran

[Indonesia] [arkaik] pelawak, badut.

berkongsi