bebalai

[Jawa] sejenis tempat duduk atau tempat tidur yang dibuat daripada buluh (kayu), amben.

berkongsi