baur II

batang dan lain-lain (yang melentik pada suatu alat), tangkai;
~ anggah = ~ kail = ~ taut tangkai kail, joran;
~ panah kayu (buluh) tempat merentangkan tali panah.

berkongsi