basa III

sopan santun, tingkah laku yang baik:
sejak hari ini hendaklah engkau habisi segala hutang budi hutang ~;

basa-basi [Minangkabau] adat istiadat, sopan santun:
sukar mencari seorang perempuan yang indah ~nya seperti Khatijah;

berbasaan bermanis mulut, memperlihatkan sopan santun:
mereka itu sama-sama mengadu ~ bermanis mulut, memperlihatkan kebaikan budi masing-masing.

berkongsi