bantut I

terhalang atau tersekat (pekerjaan, pertumbuhan pokok, dan lain-lain), tidak dapat mencapai kejayaan (kerana terhalang dan sebagainya);

membantut,

membantuntukan menyebabkan bantut (terbantut), menyebabkan tidak dapat mencapai kejayaan atau kemajuan dengan menimbulkan halangan atau rintangan:
apa halangan yang telah ~ perniagaan mereka?;
rasuah akan ~ usaha pembangunan negara;

terbantut terhalang atau tersekat hingga tidak dapat tumbuh (berkembang, mencapai kejayaan atau kemajuan, dan lain-lain), tidak jadi, tidak selesai;

kebantutan perihal atau keadaan bantut;

pembantutan perihal atau (perbuatan) membantut(kan) atau menyebabkan terbantut.

berkongsi