banderul

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] pita cukai (pada rokok, cerutu, dan lain-lain);
harga ~ harga yang tercatat pada pita cukai, harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

berkongsi