bandar III

[Indonesia]

1. orang yang dilawan oleh pemain-pemain lain dalam permainan judi (rolet dan lain-lain);

2. ki
a) orang yang mengendalikan sesuatu gerakan secara sulit;
b) orang yang memberi modal dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik.

berkongsi