bandan II

ikan ~ sejenis ikan laut, Sparus hasta.

berkongsi