balah

berbalah berbantah, bertengkar:
budak-budak ini sentiasa ~ sesama mereka;

berbalahan, berbalah-balahan saling berbalah, berbantah-bantah, bertengkar-tengkaran;

membalah membantah:
jangan ~ nasihat orang tua;

memperbalahkan mempersoalkan kesahan, kebenaran, dan lain-lain:
kawasan yang diperbalahkan tidak ada gunanya dijadikan punca pertentangan tentera;

perbalahan perihal berbalah, perbantahan, pertengkaran:
mereka itu sengaja mencari ~.

berkongsi