bala IV

[Kelantan] biar, benarkan:
~ ia bermain di tempat itu.

berkongsi