bal I

= ~ lampu [bahasa percakapan] mentol lampu.

berkongsi