baki II

1. lebihan daripada sesuatu yang telah digunakan:
~ santan itu dicampurkan kemudian;

2. jumlah yang tinggal (setelah ditolak);
saki-~ yang masih ada lagi;

berbaki mempunyai baki, berlebih:
gajinya yang tiga puluh ringgit akan ~ lima belas kalau ia mengansur hutang.

berkongsi