bakat I

1. kebolehan semula jadi:
ia memang mempunyai ~ seniman;
~ terpendam
bakat atau kebolehan (dalam bidang seni, penulisan dan lain-lain) yang belum diketahui atau diperlihatkan kepada orang umum;

2. orang yang mempunyai kebolehan semula jadi:
baik pengarang lama mahupun ~-~ baru tidak pernah menulis tentang konfrontasi;

3. bekas, tanda-tanda, kesan (bekas luka dan lain-lain):
luka itu meninggalkan ~;

4. alamat, tanda bakal terjadi sesuatu:
awan hitam di langit ~ hujan;

berbakat
1. mempunyai kebolehan semula jadi:
murid yang ~;

2. berbekas:
kepalanya ~ kerana ia memakai songkok;

membakat
1. meninggalkan bakat (bekas, tanda):
buih air laut yang~ di pantai;

2. mengalamatkan, menandakan:
merah di Timur ~ terbitnya matahari.

berkongsi