baji

1. kayu (besi) lancip untuk membelah kayu;

2. pasak untuk merapatkan sesuatu (yang renggang);
~ dahan membelah dahan (peribahasa) membuat kebajikan kepada orang dengan perbelanjaan orang itu sendiri;
bersua ~ dengan matan = tahan ~ oleh keldai (peribahasa) kuat sama kuat, berani sama berani;

membaji
1. membelah dengan baji;

2. merapatkan (menguatkan) dengan baji.

berkongsi