bait III

(Komputer) unit data atau saiz daftar (dalam sistem komputer) yang ditafsirkan sebagai kata yang panjangnya lapan bit.

berkongsi