baheula

(Sunda) [bahasa percakapan] zaman dahulu, kuno.

berkongsi