bagaimana

1. kata tanya (menanyakan hal), betapa:
~ keadaan budak yang sakit itu sekarang?

2. dengan cara apa, dengan jalan apa:
parlimen menjaga dan mengawal ~ wang orang ramai dipungut dan dibelanjakan;
~ juga
bagaimanapun;

sebagaimana seperti (yang dikehendaki dan lain-lain), sama (halnya) dengan, seperti mana:
sekolah itu dapat memberi pendidikan ~ yang dikehendaki;

berkongsi