bada III

[Kelantan];

berbada terlanggar (sesuatu) kerana terdampar (berkenaan (dengan) perahu dan lain-lain):
perahu itu ~ dengan batu karang.

berkongsi