bada II

[Minangkabau];

terbada, terbada-bada;
tidak ~ tidak terhingga (sangat, hebat):
tidak ~ banyaknya.

berkongsi